Zastrzeżenie

Pomimo wszelkich starań Mol Coatings nie może zagwarantować, że informacje na tej stronie są zawsze kompletne, dokładne i aktualne. Dotyczy to również wszystkich linków, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z tą witryną. Mol Coatings nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które można odwiedzać za pomocą takiego linku. Mol Coatings zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Korzystanie z tej witryny nigdy nie będzie skutkować umownymi stosunkami z Mol Coatings w celu żądania informacji, porad lub usług tego rodzaju. Mol Coatings zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej wynikającej z korzystania z treści i nie daje żadnej gwarancji w odniesieniu do dokładności zawartych w niej informacji, ani że dostęp do strony internetowej będzie nieprzerwany przez cały czas.

Mol Coatings nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe lub poważne szkody, w tym brak dostępności, utratę danych i utratę obrotów w wyniku wykorzystania informacji dostępnych na tej stronie internetowej.